Om oss

Montessoriförskolan Sälen startades av en grupp föräldrar hösten 1990 och drivs som ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna som är arbetsgivare och familjerna har olika uppgifter såsom att ansvara för lokalen, köpa varor och hämta matkassar, städa köket, ansvara för digitala frågor, ansvarig för kösystem eller olika roller i styrelsen. Posterna i styrelsen är ordförande, personalansvarig, kassör och sekreterare och rollen sträcker sig minst under två års tid.

Personalstyrkan består av sex anställda som arbetar deltid. Tre i personalen är Montessorilärare, en är barnskötare, en är förskollärare och en är rektor. Samtliga har ett stort intresse för och erfarenhet av Montessoripedagogik.

Om någon ur personalen skulle bli sjuk kontaktar vi i första hand våra anställda vikarier och i andra hand en vikariepool. Om vi inte lyckas få tag på någon vikarie har vi en jourlista där en förälder får komma in och hjälpa till under en del av dagen.

Vi har en avdelning på Sälen men vi delar upp barnen under en stund på förmiddagen men resten av dagen är vi tillsammans. På avdelningen Måsen är barnen mellan 1-3 år och oftast 7-8 barn till antalet och på avdelningen Fyren är barnen mellan 3-6 år och 10-12 barn till antalet.

Övrigt

  –   Förskolan har sommarstängt under veckorna 28-31

  –   Lunchen levereras färdig från närliggande restaurang

  –   Sälen använder i första hand krav och miljömärkta produkter

  –   Sälen strävar efter att vara en så giftfri förskola som möjligt

Personaltätheten på Sälen är god men varierar under dagen eftersom all personal arbetar deltid. Tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen är det färre pedagoger eftersom det då är färre barn. Personalen lägger sitt schema efter barngruppen och deras vistelsetider.

Maxtaxa tillämpas. Avgiften betalas för samtliga 12 månader. Sälen är medlemmar i IV-Idéburen välfärd. Vi arbetar efter Montessoripedagogiken och följer målen och riktlinjerna i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).