Inskolning

Barn som börjar på förskolan är runt ett år gamla. Inskolningar sker vanligtvis i början av hösten men kan även ske under någon annan tid på året. Att börja på förskola är en stor förändring för barnet och ofta ett första steg mot att bli en självständig person. För att både barnet och pedagogerna ska lära känna varandra i en lugn takt har vi en inskolningsperiod på 14 dagar. Föräldrarna får under den här tiden en god inblick i våra rutiner och hur vi arbetar på förskolan. Ett bra förhållande och ett gott samarbete mellan personal och föräldrar betyder mycket på ett föräldrakooperativ.

salens_bilder (4 av 39)