En dag på Sälen

Förskolan öppnar klockan 7 och frukost serveras fram till klockan 8 och därefter går barnen in på sin avdelning. Vi vill att alla barn ska ha lämnats på förskolan till klockan 09.00. De äldre barnen har en arbetsstund och därefter samling före lunch och de yngre barnen börjar med fruktstund och har därefter olika aktiviteter och går ofta ut på vår fina gård och leker tillsammans. Vi äter lunch klockan 11 och efter lunchen sover de allra yngsta i sina vagnar medan de äldre barnen har sagostund i två olika grupper. Barnen är sedan ute och leker fram till mellanmålet som serveras cirka 14.15. Därefter är barnen inne och leker eller så går vi ut igen och fortsätter med aktiviteter utomhus. Förskolan stänger klockan 17.

Avdelningen Måsen

På avdelningen Måsen går de yngsta barnen. Här går mycket tid till vardagsrutiner såsom påklädning och avklädning. Vi arbetar med grundläggande Montessoritankar och uppmuntrar barnen till att bli självständiga individer och utvecklas i sin egen takt. Vi erbjuder barnen en stimulerande miljö och ger dem möjlighet till lek, skapande, rörelse och koncentration.

Avdelningen Fyren

På avdelningen Fyren går de äldre barnen. Här har vi en arbetsstund under förmiddagen och barnen får välja vad de vill göra och förutom pussel, spel, skapande och teknik kan vi erbjuda dem ett väl genomtänkt Montessorimaterial där de får en möjlighet att arbeta/leka med språket, matematik, djur och natur. Vi ställer fram en fruktskål och barnen får sitta två och två vid ett bord och äta.

Andra aktiviteter

På Montessoriförskolan och Föräldrakooperativet Sälen har vi även andra aktiviteter med barnen såsom utflykter och teaterbesök, Håll Sverige Rent, Bamseloppet och leksaksdagar.

Tillsammans med familjer och personal arrangerar vi drop-in, luciafirande, sommarfest och varje sommar åker vi gemensamt till ett utflyktsmål. Alla familjer träffas också och har städdagar två gånger per år samt Kul efter Jul med mat och lek.